český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
VEGETABILSK MALING- OG LAKFJERNER IBIOTEC DECAP STRIP, flydende

ØKOLOGISK MALING- OG LAKFJERNER MED KRAFTIG REAKTIVITET

Garanteret fri for chlormethylen, uden NEP, uden NMP, uden kaustisk soda, uden myresyre

IKKE ANTÆNDELIG   BIONEDBRYDELIG

HURTIG RENSNING AF ALLE TYPER MALING, RESIN, LAK PÅ ALLE SUBSTRATER, PÅ ALLE UNDERLAG

 

FLYDENDE VEGETABILSK MALING- OG LAKFJERNER

 

 

 

  

 

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Klar væske

-

Farve

  Visuel

Gul

-

Lugt

  Lugt

Let

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

978

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4490

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-4

°C

Vandopløselighed

  -

delvis

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

3,0

mm²/s

Flowtid

6 ved 25 °C

DS/EN ISO 2431

nm

 

Syretal

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

0

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

<1

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

<0,1

%

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

>180 

-

Fordampningshastighed

  -

>3

timer

Volatilitetsindeks nBuAC=1

NF T 30.30

1,4

Kvotient

Fordampningsindeks DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvotient

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

32

Dyn/cm

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1b

Vurdering

Anilinpunkt

  ISO 2977

nm

°C

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

DS/EN 22719

95

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

>200

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

2,6

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

28,5

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

  CLP-forordningen

0

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

<2

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

<5

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

nm

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

0

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

0

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Fare for vand

WGK Tyskland

1

uden fare for vand

klasse

Primær bionedbrydelighed, CEC 21 dage ved 25 °C

L 33 T82

>80

%

Let bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 A på 28 dage

Ophør af COD

ISO 7827

>80

%

Let og fuldstændig bionedbrydelighed i henhold til OECD 301 på 28 dage

Bionedbrydelig efter 67 dage

Opdateret MITI

>70

%

Bioakkumulering fordelingsindeks for oktanol og vand

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Damptryk ved 20 °C

  -

<0,1

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

20,40

%

Samlet halogenindhold (klor fluor brom)

Kalorimetribombe

GC-MS

0

%

Benzenindhold

LPCH

0

%

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

LPCH

0

%

Indhold af miljøfarlige stoffer

-

0

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

 0

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

%

  nm: ikke målt eller ikke målbart

 

Forsigtighedsregler ved brug: I tilfælde af opdeling af produktet og rekonditionering må der ikke bruges beholdere af metal.

 

PRÆSENTATION

 IBC-beholder 1000 L

Maling- og lakfjerner garanteret fri for chlormethylen, uden NEP, uden NMP. Alle underlag, alle typer maling, flydende eller gelerede. Producenter af maling- og lakfjerner, leverandører af maling- og lakfjerner, effektiv maling- og lakfjerner, økologisk maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner uden klorholdigt opløsningsmiddel, maling- og lakfjerner uden chlormethylen. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

         200 L tønde

Maling- og lakfjerner garanteret fri for chlormethylen, uden NEP, uden NMP. Alle underlag, alle typer maling, flydende eller gelerede. Producenter af maling- og lakfjerner, leverandører af maling- og lakfjerner, effektiv maling- og lakfjerner, økologisk maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner uden klorholdigt opløsningsmiddel, maling- og lakfjerner uden chlormethylen. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          25 L dunk

Maling- og lakfjerner garanteret fri for chlormethylen, uden NEP, uden NMP. Alle underlag, alle typer maling, flydende eller gelerede. Producenter af maling- og lakfjerner, leverandører af maling- og lakfjerner, effektiv maling- og lakfjerner, økologisk maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner, maling- og lakfjerner uden klorholdigt opløsningsmiddel, maling- og lakfjerner uden chlormethylen. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE