český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
DECAPANT ECOLOGIC IBIOTEC DECAP STRIP lichid

 

DECAPANT ECOLOGIC CU REACTIVITATE RIDICATĂ

Garantat fără clorură de metilen, NEP, NMP sodă caustică, acid formic

NEINFLAMABIL BIODEGRADABIL

DECAPAREA RAPIDĂ A TUTUROR VOPSELELOR, RĂȘINILOR,

LACURILOR DE PE TOATE SUBSTRATURILE ȘI SUPORTURILE

 

DECAPANT ECOLOGIC LICHID

 

 

 

  

 

                             Descărcați fișa tehnică

  

CARACTERISTICI FIZICE ȘI CHIMICE TIPICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Aspect

  Vizual

Limpede

-

Culoare

  Vizual

Galben

-

Miros

  Olfactiv

Ușor

-

Densitate la 25 °C

  NF EN ISO 12185

978

kg/m3

Indice de refracție

  ISO 5661

1,4490

-

Punct de îngheț

  ISO 3016

-4

°C

Solubilitate în apă

  -

parțială

%

Vâscozitate cinematică la 40°C

  NF EN 3104

3,0

mm²/s

Timp de curgere

Temperatură de întrerupere de la 6 la 25 °C

NF EN ISO 2431

nm

 

Indice de aciditate

  EN 14104

<1

mg(KOH)/g

Indice de iod

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Conținut de apă

  NF ISO 6296

<1

%

Reziduuri după evaporare

  NF T 30-084

<0,1

%

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice KB

  ASTM D 1133

>180 

-

Viteză de evaporare

  -

>3

ore

Indice de volatilitate nBuAC = 1

NF T 30,30

1,4

Coeficient

Indice de evaporare EED = 1

DIN 53,170

nm

Coeficient

Tensiune superficială la 20 °C

  ISO 6295

32

Dyn/cm

Coroziune lamă de cupru 100 de ore la 40 °C

  ISO 2160

1b

Rating

Punct de anilină

  ISO 2977

nm

°C

CARACTERISTICI DE SIGURANȚĂ LA INCENDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Punct de aprindere (vas închis)

NF EN 22719

95

°C

Punct de autoaprindere

  ASTM E 659

>200

°C

Limită inferioară de explozivitate

  NF EN 1839

2,6

% (volum)

Limită superioară de explozivitate

  NF EN 1839

28,5

% (volum)

Conținut de substanțe explozive, oxidante, inflamabile, foarte sau extrem de inflamabile

  Regulamentul CLP

0

%

CARACTERISTICI TOXICOLOGICE

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Indice anizidină

  NF ISO 6885

<2

-

Indice peroxid

  NF ISO 3960

<5

meq(O2)/kg

TOTOX (indice anizidină + 2x indice de peroxid)

  -

nm

-

Conținut de substanțe cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, iritante, corozive

  Regulamentul CLP

0

%

Conținutul de metanol rezidual de la transesterificare

  GC-MS

0

%

SPECIFICAȚII DE MEDIU

CARACTERISTICI

  STANDARDE

VALORI

UNITĂȚI

Pericol pentru apă

WGK Germania

1

apă sigură

Clasă

Biodegradabilitate primară CEC 21 zile la 25°C

L 33 T82

>80

%

Ușor biodegradabil OCDE 301 A în 28 de zile

Dispariția COD

ISO 7827

>80

%

Biodegradabilitate ușoară și finală OCDE 301 D timp de 28 de zile

Biodegradare la 67 de zile

MITI modificat

>70

%

Coeficient de partiție n-octanol/apă

OCDE 107

-1,35

Log KOW

Presiunea vaporilor la 20 °C

  -

<0,1

hPa

Conținut de COV (compuși organici volatili)

  -

20,40

%

Conținut total de halogen (clor, fluor, brom)

Bombă calorimetrică

GC MS

0

%

Conținut de benzen

LPCH

0

%

Conținut de solvenți aromatici

LPCH

0

%

Conținut de substanțe periculoase pentru mediu

-

0

%

Conținut de compuși cu potențial de încălzire globală

  -

 0

%

Conținut de compuși cu potențial de epuizare a ozonului

  -

%

  nm: nemăsurat sau nemăsurabil

 

Precauții de utilizare: nu utilizați ambalaje metalice în caz de descompunere și de recondiționare a acestui produs.

 

PREZENTĂRI

 Container IBC 1000 L

Decapanți puternici care nu conțin clorură de metilen, NEP, NMP. Toate suporturile, toate vopselele. Lichide sau geluri. Producători de decapanți Furnizori de decapanți Decapant puternic Decapanți puternici Decapant ecologic vopsea Decapant vopsea Decapant fără solvenți clorurați Decapant fără clorură de metilen. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

 

          Butoi 200 L

Decapanți puternici care nu conțin clorură de metilen, NEP, NMP. Toate suporturile, toate vopselele. Lichide sau geluri. Producători de decapanți Furnizori de decapanți Decapant puternic Decapanți puternici Decapant ecologic vopsea Decapant vopsea Decapant fără solvenți clorurați Decapant fără clorură de metilen. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Butoiaș 25 L

Decapanți puternici care nu conțin clorură de metilen, NEP, NMP. Toate suporturile, toate vopselele. Lichide sau geluri. Producători de decapanți Furnizori de decapanți Decapant puternic Decapanți puternici Decapant ecologic vopsea Decapant vopsea Decapant fără solvenți clorurați Decapant fără clorură de metilen. Înlocuitor de diclormetan. Înlocuitor de clorură de metilen. Înlocuitor ch2 cl2. Înlocuitori de CMR. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de acetonă. Înlocuitor de NMP. Solvent pentru poliuretani. Solvent pentru epoxy. Solvent poliester. Solvent lipiciuri. Solvent vopsele. Solvent rășini. Solvent lacuri. Solvent elastomeri. Produs de întreținere industrială

 

 

 

Fabricare, lubrifiere, curățare, protejare
IBiotec® Tec Industries® Service 
oferă o gamă completă de 
produse specifice industriei

 


 

Doriți:

 

o mostră gratuită 
o recomandare tehnică 
o fișă tehnică 
o fișă cu date de securitate

 

- Contactați-ne -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

fabricant de produse chimice tehnice, 
vă mulțumește pentru vizită.IBiotec® Tec Industries® Service este pe : YOUTUBE