český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Výrobci odstraňovačů Dodavatelé odstraňovačů Výkonný odstraňovač Nátěry Ekologické barvy STRIPPER Barva STRIPPER STRIPPER bez chlorovaného rozpouštědla STRIPPER bez methylenchloridu

EKOLOGICKÝ ODSTRAŇOVAČ STARÝCH NÁTĚRŮ S VYSOKOU REAKTIVITOU

Zaručeně bez obsahu methylenchloridu, bez NEP, bez NMP

bez hydroxidu sodného, bez kyseliny mravenčí

NEHOŘLAVÝ, BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ

RYCHLÉ ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH NÁTĚRŮ, PRYSKYŘIC, LAKŮ

NA VEŠKERÝCH SUBSTRÁTECH, VEŠKERÝCH POVRŠÍCH

 

TEKUTÝ ROSTLINNÝ ODSTRAŇOVAČ NÁTĚRŮ

 

 

 

  

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální

Čirý

-

Barva

  Vizuální

Žlutá

-

Zápach

  Čichový vjem

Lehký

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

978

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

1,4490

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-4

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

částečná

%

Kinematická viskozita při 40°C

  NF EN 3104

3,0

mm²/s

Doba průtoku

Řez 6 při 25 °C

NF EN ISO 2431

nm

 

Číslo kyselosti

  EN 14104

< 1

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 1

%

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

< 0,1

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

< 180 

-

Rychlost odpařování

  -

< 3

hodiny

Index těkavosti nBuAC=1

NF T 30,30

1,4

Kvocient

Index odpařování DEE=1

DIN 53,170

nm

Kvocient

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

32

Dyn/cm

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1b

Kóty

Anilinový bod

  ISO 2977

nm

°C

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

NF EN 22719

95

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

< 200

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

2,6

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

28,5

% (objemová)

Obsah výbušných látek, látek podporujících hoření, hořlavých látek a velmi či extrémně hořlavých látek

  Nařízení CLP

0

%

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Anisidinové číslo

  NF ISO 6885

< 2

-

Peroxidové číslo

  NF ISO 3960

< 5

meq(O2)/kg

TOTOX (anisidinové číslo +2× peroxidové číslo)

  -

nm

-

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

0

%

Obsah zbytkového metanolu po přeesterifikování

  GC-MS

0

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Nebezpečnost pro vodu

WGK Německo

1

bez nebezpečnosti pro vodu

třída

Primární biologická rozložitelnost CEC 21 dní při 25 °C

L 33 T82

< 80

%

Snadná biologická rozložitelnost OECD 301 A za 28 dnů

Úbytek rozpuštěného organického uhlíku

ISO 7827

< 80

%

Snadná a konečná biologická rozložitelnost OECD 301 za 28 dnů

Biologický rozklad za 67 dnů

modifikovaná MITI

< 70

%

Bioakumulace rozdělovací index n-oktanol voda

OECD 107

-1,35

Log KOW

Tenze páry při 20 °C

  -

< 0,1

hPa

Obsah VOC (těkavé organické sloučeniny)

  -

20,40

%

Celkový obsah halogenů (chlor fluor brom)

Kalorimetrická bomba

GC MS

0

%

Obsah benzenu

LPCH

0

%

Obsah aromatických rozpouštědel

LPCH

0

%

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

-

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem globálního oteplování

  -

 0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

%

  * n.m: neměřeno nebo neměřitelné

 

Upozornění pro použití: v případě rozdělení tohoto výrobku a jeho nového zabalení, nepoužívejte kovové obaly.

 

PŘEDSTAVENÍ

 Kontejner GRV 1000 L

Silné odstraňovače zaručeny bez methylenchloridu, bez CIP, bez NMP. Všechna média, všechny barvy. tekuté nebo gelové. Výrobci odstraňovačů Dodavatelé odstraňovačů Výkonné odstraňovače Výkonné odstraňovače Ekologický odstraňovač nátěrů Odstraňovač nátěrů Odstraňovač bez chlorovaného rozpouštědla Odstraňovač bez methylenchloridu. Náhrada dichlormethanu. Náhrada methylenchloridu. Nahraďte ch2 cl2. CMR náhražky. Náhrada acetonu. Náhrada acetonu. Náhradník NMP. Rozpouštědlo pro polyuretany. Rozpouštědla pro epoxidy. Polyesterové rozpouštědlo. Rozpouštědlová lepidla. Rozpouštědlové barvy. Rozpouštědlové pryskyřice. Rozpouštědla pro laky. Elastomerní rozpouštědla. Produkt pro průmyslovou údržbu

 

 

         Sud 200 L

Silné odstraňovače zaručeny bez methylenchloridu, bez CIP, bez NMP. Všechna média, všechny barvy. tekuté nebo gelové. Výrobci odstraňovačů Dodavatelé odstraňovačů Výkonné odstraňovače Výkonné odstraňovače Ekologický odstraňovač nátěrů Odstraňovač nátěrů Odstraňovač bez chlorovaného rozpouštědla Odstraňovač bez methylenchloridu. Náhrada dichlormethanu. Náhrada methylenchloridu. Nahraďte ch2 cl2. CMR náhražky. Náhrada acetonu. Náhrada acetonu. Náhradník NMP. Rozpouštědlo pro polyuretany. Rozpouštědla pro epoxidy. Polyesterové rozpouštědlo. Rozpouštědlová lepidla. Rozpouštědlové barvy. Rozpouštědlové pryskyřice. Rozpouštědla pro laky. Elastomerní rozpouštědla. Produkt pro průmyslovou údržbu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Barel 25 L

Silné odstraňovače zaručeny bez methylenchloridu, bez CIP, bez NMP. Všechna média, všechny barvy. tekuté nebo gelové. Výrobci odstraňovačů Dodavatelé odstraňovačů Výkonné odstraňovače Výkonné odstraňovače Ekologický odstraňovač nátěrů Odstraňovač nátěrů Odstraňovač bez chlorovaného rozpouštědla Odstraňovač bez methylenchloridu. Náhrada dichlormethanu. Náhrada methylenchloridu. Nahraďte ch2 cl2. CMR náhražky. Náhrada acetonu. Náhrada acetonu. Náhradník NMP. Rozpouštědlo pro polyuretany. Rozpouštědla pro epoxidy. Polyesterové rozpouštědlo. Rozpouštědlová lepidla. Rozpouštědlové barvy. Rozpouštědlové pryskyřice. Rozpouštědla pro laky. Elastomerní rozpouštědla. Produkt pro průmyslovou údržbu

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE